Goed samenwerken geeft energie…

‘Paul Haverman en Jochem Joosse van Boven N.A.P. vormen een explosief mengsel van beeld en taal. Iedere keer als ik met ze aan tafel zit voor het bespreken van een opdracht ervaar ik de stuwkracht van de gedachten en ideeën die zij opperen. Het lijkt soms chaos, maar is het zeker niet. Het is een geregisseerde, creatieve zoektocht langs, tal van zijpaden met de focus op een dienend doel: het boven tafel halen wat jou als bedrijf bijzonder maakt, waar jíj je mee kunt onderscheiden. Zij maken dit zichtbaar èn voelbaar. Och, had ik maar nog meer opdrachten. Te leuk.’

 

Cor Laming
Directeur LOOV Onderwijsontwikkeling

‘Na de vorming van de nieuwe directie Brandweerrepressie in het voorjaar van 2015 voelde het nieuwe MT behoefte de koers voor de komende jaren vorm te geven. We besloten voor dat proces ondersteuning te vragen bij Boven N.A.P. Paul en Jochem waren in staat in korte tijd de essentie van onze organisatie te doorgronden en goede adviezen te geven bij de inrichting van het ontwikkelproces. Op hun advies hebben we het ontwikkelproces bottum-up en in dialoog met de 400 vaste medewerkers en ruim 1500 brandweervrijwilligers uitgewerkt. Boven N.A.P. hielp ons geweldig met de communicatiestrategie en concepten. Jochem vertaalde de concepten bovendien in aansprekende vormgeving. Als opdrachtgever konden we rekenen op hun hands-on mentaliteit, creativiteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid.’

 

‘Ik heb ervaren dat zij het Boven N.A.P. adagium ‘Wij streven ernaar uw verwachtingen te overtreffen’ met volle overtuiging en inzet realiseren. Paul en Jochem zijn professionals die hun vak ‘leven’ en tegelijk open staan voor ideeën, suggesties en initiatieven van de opdrachtgever. Het resultaat van hun inspanningen heeft bijgedragen aan het neerzetten van een sterk merk Signaal Rood en robuuste toekomstvisie.’

 

‘Na de realisatie van de opdracht die ruim anderhalf jaar heeft geduurd, blijven er goede contacten bestaan. Aan andere veiligheidsregio’s beveel ik Boven N.A.P. van harte aan. Klasse mannen!’

 

Rob Timmermans

Directiesecretaris Brandweerrepressie VRU

 

Link naar werk VRU 2

‘Naast jullie creativiteit, waar ik grote bewondering voor heb, is een van jullie kwaliteiten dat je erin bent geslaagd me uit te dagen en scherper te stellen. Ik heb door jullie marketing beter leren begrijpen en er een beter oog voor gekregen. En, zoals je mij kent, dat alles probeer ik met een beperkt budget te doen. Jullie zijn voor klanten die met hun promotie en marketing iets nieuws willen of op een dood spoor zitten een toegevoegde waarde. Ik zal jullie in voorkomende gevallen dan ook zeker aanbevelen!’

 

Kees Franse

Directeur Sprangers Brouwbedrijf

‘De ambitie om een nieuwe identiteit te formuleren en een nieuwe naam voor ons kantoor te ontwikkelen, vormde het begin van open én inspirerende gesprekken. Jullie gaven inhoud aan Floris‘Hand, ons Dongense bedrijf waar wij het menselijke én het zakelijke combineren in onze klantcontacten! Iets wat ons past én ook jullie zeker niet vreemd is. Haverman en Joosse hebben een bijzondere bijdrage geleverd, door strategisch, conceptueel en qua vormgeving een bijzonder merk neer te zetten!’

 

Arthur en Dianne

Floris’Hand

‘Paul, wat hebben we enorm veel gelachen en ruzie gemaakt over OPTION. Wat een merk is er destijds weggezet! Fanatiek als altijd waren we broeders in de merkenstrijd. Vol vuur verdedigde je je visie. Ik hield daarvan, lekker weerwoord, levendige discussies. Tuimelend over wat we wilden bereiken. Je staat nog steeds je mannetje en ben niet van de wijs te brengen. Je bent wijs, heel wijs en een toonbeeld van integriteit. Je denkt na over het leven als geen ander. De kunst van het leven, genieten van eenvoud. Ik ben jaloers. Je woordkunst is fenomenaal evenals je hordesprongen in gespreksonderwerpen. Ik heb veel van je geleerd en leer meer als ik je ontmoet. Je bent bijzonder!’

 

Hans Zwijsen
Directeur Opticlip & Optibytes, Style 22

‘Om over Paul Haverman te spreken… Mijn jarenlange ervaring met Haverman maakt het mogelijk om de loftrompet over hem te steken. Toen ik als bestuurder werkte in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, maakte Paul Haverman voor onze organisatie creatieve, originele, doelgerichte pr-concepten, beelden en teksten. Wist hij de kern, de ziel, van onze organisatie te vangen in een bijzondere positionering en naamgeving. Deelde hij gevraagd en ongevraagd adviezen over hoe de interne en externe communicatie in te richten, vorm te geven. En het allerbelangrijkste; de communicatie werkte. De boodschappen kwamen over bij de mensen waarvoor deze bedoeld waren en er ontstond een meer intensieve wisselwerking – in de vorm van een open discussie en dialoog – tussen cliënten, hun families en medewerkers. Kortom: Paul Haverman verstaat zijn vak als communicatieman. Maar…. dit kan de geïnteresseerde lezer ook allemaal zelf beoordelen als hij of zij duikt in de lijst van projecten en organisaties waar Haverman in de voorbije jaren voor heeft gewerkt.’

 

‘De kern van de kwaliteit van Paul Haverman is daaraan echter niet direct af te lezen. Die laat zich zien in de ontmoeting. In gesprek met Paul Haverman valt veel aan hem te beleven. Empatisch, scherp, eigengereid, origineel denkend, soms aarzelend dan weer helder formulerend, meedenkend, confronterend, luisterend, overtuigend, meegaand… Zo geeft hij inhoud aan de dialoog met zijn opdrachtgever. Daarin schuilt de kracht van zijn werk. Langs deze weg wordt voor hemzelf en voor de opdrachtgever helder hoe communicatie binnen en buiten een organisatie inhoud en vorm kan krijgen. Leidend tot werkende pr-concepten, teksten, adviezen en zo meer. Zo’n ontmoeting kan ik ieder aanbevelen.’ 

 

Jef Hendriks

Bestuurder in de zorg- en dienstverlening voor mensen met een beperking.

Fotograaf en schrijver o.a. voor Collectief in BEELD.

MEER WETEN?

Neem contact op met Jochem Joosse of laat

je naam en nummer achter

06 28 27 32 46